کات نوزاد یا تخت بستری نوزاد چیست؟

کات نوزاد را می توان یکی از مهم ترین تجهیزات مراقبت های ویژه کودکان به شمار آورد که با تخت های معمولی و عادی تفاوت های زیادی دارد!

کات نوزاد-تخت بستری نوزاد چیست؟

از کات نوزاد برای نگهداری نوزاد در سنین بسیار پایین استفاده شده و شرایط مساعد و راحتی را برای نوزاد به وجود می آورد.

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنیدادامه مطلب...