شرکت مهندسی پزشکی ارمغان رفاه جامع

چشم بند فتوتراپی نوزاد چیست؟ نوزاد در طول درمان زردی با دستگاه فتوتراپی نیازی ضروری به چشم بند فتوتراپی دارد تا از چشم هایش محافظت شود. در طول فتوتراپی شدید، چشم های نوزاد به دلیل قرار گرفتن در معرض تابش …

بیشتر بخوانید