شرکت مهندسی پزشکی ارمغان رفاه جامع

مقدمه هنگامی که نوزادان به طور ناگهانی زرد می شوند، اغلب برای والدین شوکه کننده است. زردی در نوزادان غیر معمول نیست؛ اما به چه معنا است؟ و حالا چه چیزی به کودک شما کمک می کند؟ یرقان چیست؟ زردی …

بیشتر بخوانید