Hello!

اختلالات تنفسی نوزادان چیست؟ ریه ها برخی از آخرین اندام هایی هستند که در مرحله قبل از تولد در بدن کودک شما رشد می کنند. برخی از قسمت های مهم ریه های آنها تا پایان بارداری رشد نمی کند. سورفکتانت …

بیشتر بخوانید