نحوه رفع زردی نوزاد

اکثر نوزادان به زردی نوزادی خفیف تا شدید در روزهای اول زندگی مبتلا می شوند. بهتر است نسبت به تشخیص و درمان زردی دقت لازم را داشته باشیم تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

زردی نوزادان براساس زمان شروع زردی، وزن هنگام تولد، گروه خونی مادر و نوزاد و سابقه زردی در فرزندان قبلی خانواده و عوامل دیگری طبق چارت استاندارد درمانی در محدوده ای قرار می گیرد که براساس آن تصمیم گیری برای درمان زردی نوزاد صورت می پذیرد .

ویزیت نوزاد برای تشخیص زردی توسط پزشک باید بین ۳ تا ۵ روزگی انجام شود.