مسیر رنگدانه زردی در بدن انسان

بیلی روبین یک رنگدانه زرد رنگ است که به طور طبیعی از طریق تجزیه سلول های خونی در تمام بزرگسالان و کودکان تولید می شود. این بیلی روبین ایجاد شده، محلول در چربی است و چون در آب حل نمی شود دفعش مشکل است.

بیلی روبین در نهایت در کبد پردازش می شود و پس از آنکه به مولکول قابل حل در آب تبدیل شد از طریق ادرار و مدفوع دفع می گردد.

این فرآیند به طور معمول هم در بزرگسالان و هم در کودکان اتفاق می افتد و هنگامی که این روند مختل نشود، نمی تواند باعث ایجاد زردی شود اما در مورد نوزادان، کبد آن ها هنوز نابالغ است و برای پردازش بیلی روبین، ممکن است چند ساعت تا چند روز طول بکشد تا شروع به پردازش کند.

در طول این دوره، طبیعی است که کودک مبتلا به زردی شود. این زردی نوزاد، پس از اینکه کبد شروع به کار کردن به طور طبیعی می کند، از بین می رود. باید توجه داشت که افزایش مولکولهای زردی محلول در چربی بیش از حد معینی، برای مغز و سیستم عصبی سمی و خطرناک است.

اگر به حالت طبیعی مشکل زردی نوزاد بر طرف نشد، والدین می توانند با خرید دستگاه زردی نوزاد خانگی و یا اجاره دستگاه زردی نوزاد به رفع این مشکل بپردازند.