آیا بچه های خاصی استعداد بیشتری برای ابتلا به زردی دارند؟

 بله، بچه هایی که دارای مشخصات زیر هستند، به احتمال بیشتری زردی شدیدتری می گیرند:

  • دارای برادر یا خواهری هستند که زردی گرفته است.
  • در زمان تولد دچار خونمردگی شده اند ( سلول های قرمز خون که در لخته خونمردگی وجود دارد تجزیه شده و بیلی روبین فرآورده جنبی تجزیه و شکسته شدن سلول های قرمز خون است )
  • بچه هایی که نارس به دنیا می آیند، زیرا کبد آنها نارس بوده و قادر به پردازش و دفع بیلی روبین نیست.
  • قومیت شرق آسیا.
  • دارای اختلال ژنتیکی خاص هستند ( مثل سندرم گیلبرت ( Gilbert’s syndrome )، نقص ارثی دیواره سلول های قرمز خون، یا گالاکتوزمی که یک اختلال متابولیک ارثی است )
  • دچار بیماری های خاص مثل کیستیک فیبروز یا کم کاری تیروئید ( هیپوتیروئیدی ) هستند.

زردی ممکن است در طی ۲۴ ساعت اول تولد در اثر عارضه های جدی خاص از قبیل اختلال کبد، کیسه صفرا، روده کوچک، عفونت، ترومای شدید حین تولد، بیماری خاص، نارس بودن شدید ( تولید قبل از هفته ۲۸ حاملگی ) رخ دهد. عدم سازگاری خون یا ناسازگاری RH و ناسازگاری گروه خونی نیز می تواند در روز اول تولد موجب زردی بچه شود.

آیا آزمایشی برای تشخیص یرقان بچه وجود دارد؟

تیم زایمان در زمان تولد نوزاد را از نظر یرقان چک می کنند، بایستی مجدداً سه تا پنج روز بعد از تولد بچه چک شود، زمانی که سطح بیلی روبین احتمالا در بالاترین حد است.

اگر نسبت به یرقان نوزاد شکی وجود داشته باشد، آزمایش بیلی روبین انجام می شود که در آن نمونه خون از بچه گرفته شده و سطح بیلی روبین خون اندازه گیری می شود. اگر بچه در طی ۲۴ ساعت اول زردی داشته باشد، سطح بیلی روبین قطعا در زایشگاه اندازه گیری می شود.