آیا زردی می تواند خطرناک باشد؟

در اکثریت موارد، زردی نگران کننده نیست اما اگر سطح بیلی روبین بچه خیلی بالا باشد چرا!

زردی ممکن است به سیستم عصبی آسیب دائمی بزند. درصد خیلی کمی از نوزادان مبتلا به زردی دچار وضعیتی به نام کرنیکچر یا کرنیکچروس ( kernicterus ) می شوند که موجب کری، تاخیر تکامل و یا شکلی از فلج مغزی می شود.

زردی یا یرقان