کردستان

شرکت مهندسی پزشکی حکیم تجهیزآبیدر

آدرس : سنندج، انتهای خیابان کشاورز، روبروی تپه روسی، مجتمع رز، طبقه همکف