خراسان جنوبی

شرکت تعاونی نوین ابتکار سلامت بیرجند

آدرس: بیرجند ، خیابان غفاری ،نبش جابربن حیان ، پلاک 74