البرز

۱- تجهیزات پزشکی ایرانمهر

آدرس :کرج-خیابان شهیدبهشتی-نبش خیابان برغان وکمالی –پاساژطلایی