البرز

1- تجهیزات پزشکی ایرانمهر

آدرس :کرج-خیابان شهیدبهشتی-نبش خیابان برغان وکمالی –پاساژطلایی

2- کالای پزشکی ایران

آدرس : کرج –میانجاده– بلوارباغستان خیابان نهم شرقی–شاهین ویلا-برج سینا-طبقه سوم-واحد7