دعوت به همکاری

شرکت مهندسی پزشکی  ارج

تولید کننده تجهیزات پزشکی ولوازم مصرفی بیمارستانی از افراد پویا وخلاق جهت مشاغل زیر از دوستانی که ساکن البرز می باشند دعوت به  همکاری می نماید:

۱- کارشناس ارشد مدیریت مالی

۲- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۳- کارشناس ارشد مهندسی صنایع / مدیریت

۴-کارشناسی/کارشناسی ارشد مهندس مکانیک